FAQ

časté otázky

Samozřejmě! Při objednání domény bude vystavena řádná faktura na Vámi dodané fakturační údaje. Součástí procesu je také kupní resp. nájemní smlouva. Vše bude smluvně i fakturačně řešeno dle platného práva ČR.

Jsme plátci DPH, proto také účtujeme ceny domén včetně DPH.

Po obdržení informace o Vašem zájmu o domény se s Vámi spojíme a poskytneme Vám další informace a zodpovíme případné otázky. Následně Vám zašleme návrh smlouvy o koupi domény. Jakmile obdržíme podepsanou kupní smlouvu, vystavíme a pošleme Vám fakturu na kupní cenu. I hned po zaplacení kupní ceny Vám převedeme domény. 

Domény můžete začít využívat hned po podpisu kupní nebo nájemní smlouvy. Obratem nasměrujeme domény na Vašeho poskytovatele hostingu (nameservery resp. NSSET).

Po obdržení informace o Vašem zájmu o dlouhodobý pronájem domén se s Vámi spojíme a poskytneme Vám další informace a zodpovíme případné otázky. Následně Vám zašleme návrh smlouvy o pronájmu domén. Jakmile obdržíme podepsanou nájemní smlouvu, vystavíme a pošleme Vám splátkový kalendář. Faktury – daňové doklady obdržíte po každé úhradě.

Zároveň u správců domén provedeme (a uhradíme) registraci domén na celé období pronájmu tak, aby nemohlo dojít k expiraci a odebrání domén.

Domény se zpravidla pronajímají dlouhodobě, nejčastěji na 5 let s možností následného odkupu. Ale je možné dohodnout pronájem i na jinou dobu.

Nákup domén se zpravidla vyplatí, pokud má projekt jasné financování, bude do něj vstupovat investor nebo už od začátku přemýšlíte o exitu, následném prodeji projektu.

Pronájem domén snižuje investiční náklady a vylepšuje cash-flow projektu. Usnadňuje tak ekonomické fungování projektu zejména v jeho úvodních fázích.

Ano, nájemní smlouva na tuto možnost pamatuje a specifikuje podmínky předčasného ukončení pronájmu z Vaší strany.

Z naší strany smlouvu můžeme ukončit předčasně jen v případě, že opakovaně neuhradíte platby za pronájem domén.  

Po skončení doby pronájmu budete mít předkupní právo k odkupu domén za dohodnutou zůstatkovou cenu. Po jejím uhrazení Vám domény převedeme. Pokud své právo nevyužijete, zůstanou domény v naší správě.

Máte další otázky?

Kontaktujte nás