Doména a její jméno

Co je IP adresa

Samotná komunikace mezi počítači probíhá s využitím tzv. protokolu IP, ve kterém se počítače označují celosvětově unikátními číselnými adresami (IP adresy). A právě díky IP adresám lze snadno využít jakoukoliv internetovou službu, najít každou konkrétní stránku.

IP adresy jsou tvořeny číselným kódem ve formátu IPv4 nebo IPv6. 

  • U staršího (ale stále nejčastěji používaného) formátu IPv4 má adresa podobu čísel oddělených tečkami, například 217.31.201.43
  • U novějšího protokolu IPv6 se jedná o kombinaci čísel a písmen oddělených dvojtečkami, například 2001:200:8002:203:47ff:fea5:3085.

Liší se zejména množstvím stanic, které takto můžete adresovat. Zatímco adres IPv4 byl nedostatek a v současné době jsou už vyčerpány, svou IPv6 může mít úplně každá chytrá lednička.
Bohužel takto vytvořené adresy jsou pro člověka prakticky nezapamatovatelné, podobně jako je těžké zapamatovat si větší množství telefonních čísel. Proto existují telefonní seznamy, kde vybere jméno volaného a telefon vytočí konkrétní telefonní číslo, které je přiřazené k danému jménu.

A podobným způsobem jako telefonní seznam pro volání funguje pro IP adresy systém DNS (Domain Name System).

Systém DNS

Systém DNS umožňuje přiřadit k číselné IP adrese určité symbolické jméno, takzvané doménové jméno, které si uživatelé snadno zapamatují a často jej dokáží intuitivně napsat například do webového prohlížeče. Prohlížeč se podobně jako telefon podívá do seznamu a „přeloží“ zadané jméno do čísel nebo písmen, tedy přiřadí k němu správný záznam v podobě číselné kombinace. Automaticky se připojí na IP adresu odpovídající doménovému jménu a stránku uživateli zobrazí.

Úrovně domén

Aby celosvětový seznam doménových jmen nebyl obrovský a nezvladatelný, byla v něm zaveden systém a hierarchie. Doménová jména byla rozdělena na domény jednotlivých úrovní, které se oddělují tečkou. Jejich celý zápis za sebou tvoří plně kvalifikované doménové jméno – například mail.bezvaenergie.cz
Jednotlivé úrovně jsou číslované pozpátku:

  • Poslední část jména je doména první úrovně nebo také doména nejvyšší úrovně: TLD – Top Level Domain, v našem předchozím příkladě cz
  • Následuje doména druhé úrovně: SLD – Second Level Domain, v našem případě bezvaenergie.
  • Dále následují domény třetí, čtvrté, páté a dalších úrovní, ty již nemají žádné speciální názvy. Náš příklad obsahuje ještě doménu třetí úrovně: mail.

Díky víceúrovňové hierarchii se zvětšil prostor pro tvorbu doménových jmen. Postačí, aby jednotlivá jména byla unikátní pouze v rámci dané úrovně (například mohou bez konfliktu existovat doménová jména bezvaenergie.czbezvaenergie.eu i bezvaenergie.online). 

Registry domén

Každá domova nejvyšší úrovně (TLD) má svůj registr domén druhého řádu (SLD) a organizaci, která ho spravuje. Určuje pravidla pro registraci doménových jmen pro subdomény – například omezení v tom, kdo si doménové jméno může registrovat, cenu registrace a její způsob, podobu doménového jména atd. Některé registry jsou více otevřené a umožňují registrovat doménové jméno prakticky komukoliv, jiná vyžadují přísnější pravidla.

Registr domény nejvyšší úrovně .cz tedy obsahuje veškeré domény druhého řádu, například unikatnidomeny.cz, bezvaenergie.czbezvaelektrina.czbezvaplyn.cz.