Správa domény

Základní přehled správců a dalších pojmů pro správu vaší internetové domény. Jaké subjekty zasahují do chodu vaší domény a jaký je okruh jejich působnosti?

Správce domény nejvyšší úrovně

Doménami nejvyšší úrovně (TLD – Top Level Domain) se označují domény národní (např. .CZ, .SK, .EU) nebo generické (např. .COM, .NET, .BIZ). 

Správci domén nejvyšší úrovně jsou tedy národní registry pro konkrétní státy a EU (CZ.NICSK-NICEURID ad.) a také centrální registr nadnárodních (generických) domén ICANN. Komunikaci s těmito subjekty ohledně domén obvykle zprostředkovává registrátor či subregistrátor (více si o nich níže). 

Jste-li držitelem internetové domény, tito nejvyšší správci vás osloví zpravidla několikrát ročně formou e-mailu, a to při ověření správnosti údajů v registru a při upozornění na blížící se expiraci domény. Také vás informují o vyřazení domény ze zóny (k tomu dochází po expiraci a jeho důsledkem je deaktivace služeb na doméně). 


CZ.NIC

Jedná se o sdružení, které spravuje všechny domény s národní koncovkou .CZ. Stará se o to, aby systém registrací .CZ domén fungoval spolehlivě. Na stránkách CZ.NIC si můžete vyhledat v registru detailní informace o všech .CZ doménách, jejich kontaktech a další informace.  

Přímo u CZ.NIC si zaregistrovat doménu nelze. Pro tento účel má CZ.NIC uzavřenou smlouvu s jednotlivými registrátory, tedy oprávněnými subjekty, jejichž prostřednictvím se registrace domén provádějí. Registrátora lze kdykoliv jednoduše změnit.

CZ.NIC se také věnuje osvětě v oblasti doménových jmen a podporuje nové technologie prospěšné pro bezpečnou internetovou infrastrukturu v ČR.

Svůj národní doménový registr má téměř každý stát na světě. Na Slovensku je to registr SK-NIC, o domény s evropskou koncovkou .EU se stará společnost EURID.  ICANN spravuje všechny generické domény a také rozhoduje o vzniku nových domén, jako například .COFFEE, .CONSULTING, .GURU, .FUTBOL, .SEXY, .SHOP, které v posledních letech zaznamenávají svůj rozmach.


Registrátor

Registrátorem domén je společnost, která má oprávnění registrovat domény na základě smlouvy se správcem domény nejvyšší úrovně. Pokud registrátora oslovíte, dokáže vám říci vše o doménách u něj registrovaných. Doménu můžete mít u registrátora vedenou buď přímo (máte zde tedy má založen svůj zákaznický účet) nebo zprostředkovaně přes subregistrátora. Mezi české registrátory domén patří např. společnosti WEDOS Internet, ACTIVE 24, INTERNET CZStable.cz.


Subregistrátor

Je to smluvní partner registrátora, který poskytuje registrace domén svým koncovým zákazníkům. Je vždy povinen dodržovat stejné podmínky jako registrátor. I my jsme zčásti subregistrátorem. Některé doménové koncovky registrujeme z technických důvodů zprostředkovaně. 


Koncový zákazník

Tím můžete být právě vy. Své internetové domény máte registrované buď přímo u registrátora (máte je tedy vedené pod vlastním zákaznickým účtem) nebo zprostředkovaně přes subregistrátora.

Registrátor nebo subregistrátor obvykle poskytuje i další služby propojené s doménou, jako je například webhosting či mailhosting. Někteří z nich poskytují i připojení k internetu. Pokud si nejste jisti, u koho a jaké služby máte k doméně vedené, napoví vám kolonka „Dodavatel“ na vystavených fakturách.


Kontakty přiřazené k doméně

WHOIS výpisu domény figuruje hned několik kontaktů. Jedná se o administrativní údaje fyzických či právnických osob, z nichž každá má při manipulaci s doménou různá práva.

Držitel internetové domény

Běžně se nazývá majitelem či vlastníkem. Označení „držitel“ je však oficiální a nejlépe vystihuje skutečnost, že má doménu pouze „v držení“. To znamená, že ji má pronajatou na určité období, které může prodlužovat až do své smrti. 

Držitel má k doméně absolutní práva, může s ní tedy jakkoliv manipulovat – převádět ji na jiného držitele či registrátora, technicky ji nastavovat nebo zablokovat proti změnám, umožňují-li to pravidla příslušné doménové koncovky. 

Administrativní kontakt

Je určený zejména pro správce webhostingu, aby mohl měnit technické nastavení domény bez nutnosti zásahu držitele. Ulehčuje to práci oběma stranám, zvlášť v případě, kdy držitel domény není v této problematice příliš zkušený. Administrativní kontakt je zpravidla oprávněn potvrzovat veškeré změny na doméně, kromě změny držitele. 

Technický kontakt

Tento kontakt má právo měnit technické nastavení domény. Jedná se obvykle o správce jmenných serverů (nameserverů), které prostřednictvím systému DNS (Domain Name System) doménu propojuje s jednotlivými službami, jako je webhosting či mailhosting. 

Změnou držitele se administrativní ani technický kontakt nemění, nový držitel by tedy měl vždy zkontrolovat, jaké další kontakty jsou k jeho doméně historicky přiřazeny a případně je nahradit aktuálními.


WHOIS

WHOIS je užitečný nástroj, který vám online umožňuje zkontrolovat správnost aktuálních údajů k vaší doméně. Dobře však poslouží i pro informace o vlastnictví v případě zájmu o koupi domény či při ověření volné domény. Výhradně pro koncovku .CZ jej naleznete přímo na stránkách centrálního registru CZ.NIC. Verzi pro všechny doménové koncovky pak najdete zde